Polityka Prywatności

 1. Za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej odpowiedzialny jest Administrator danych osobowych, którym jest Spółka POLI – FARM sp. z o.oz siedzibą w Łowiczu (99-400), przy ul. Łyszkowickiej 59, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000155038, NIP: 834-18-10-997,  tel. (46) 830-00-40, e-mail: biuro@poli-farm.pl – (dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe, o które może zostać poproszony Użytkownik to w szczególności dane umożliwiające identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, dane kontaktowe – adres, numer telefonu, e-mail).
 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Podanie określonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Użytkownikiem umowy sprzedaży. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane Użytkowników będziemy udostępniać naszym pracownikom, a także współpracującym z nami podmiotom, które wspierają nas w realizowaniu umowy, m.in.: instytucjom finansowym, dostawcom i partnerom wspierających w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, księgowych oraz prawnych. Podmioty te uzyskują dane wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy.
 6. Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia. W celu zmiany lub usunięcia danych Użytkownik może zwrócić się z prośbą do Administratora danych o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie procesów posprzedażowych. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 7. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed złożeniem skargi należy uprzednio wystąpić z odpowiednim żądaniem do Administratora danych.
 8. Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania bądź zażądania ich usunięcia.
 9. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.
 10. Niektóre obszary Naszego serwisu mogą wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika
  i nieusuwanie ich z dysku. 
 11. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Sklep Internetowy, w celu:
 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu ich rezerwacji;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularza rezerwacji;
 4. umożliwienia sprawnego kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 5. dostosowywania zawartości witryny do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z witryny internetowej;
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania witryny internetowej oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkowników.
 1. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików cookie. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

 

Scroll to Top