PoliHumiK

Numer zezwolenia: Decyzja MRiRW nr S-326f/21

Płynny polepszacz gleby i stymulator wzrostu roślin w postaci modyfikowanego płynnego humianu potasu zawierającego kwasy huminowe i fulwowe, w połączeniu z naturalnymi adiuwantami oraz borem.

polihumik

Cechy produktu:

1.

wyższe plony

2.

poprawia jakości plonu

3.

zwiększa przyrost masy nadziemnej roślin

4.

zwiększa stopień rozwoju korzeni włośnikowych

5.

zwiększa naturalną odporność roślin na choroby

6.

Uzupełnia niedobory boru w glebie

O produkcie:

Płynny polepszacz gleby i stymulator wzrostu roślin w postaci modyfikowanego płynnego humianu potasu zawierającego kwasy huminowe i fulwowe, w połączeniu z naturalnymi adiuwantami oraz borem.

Kwasy humusowe zawarte w produkcie wytwarzane są w procesie ekstrakcji Leonardytów – najbogatszego źródła substancji humusowych w przyrodzie. PoliHumiK zwiększa pojemność wodną gleby, podnosi zdolność wymiany kationów zawartych w warstwie ornej, regulując ich uwalnianie. Wspomaga utrzymanie optymalnego pH gleby. Produkt korzystnie zmienia parametry cieplne gleby. Wpływa stymulująco na procesy życiowe organizmów glebowych i roślin, a także przyspiesza rozkład resztek pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę. Uzupełnia niedobory boru.

Wpływa na żyzność gleby poprzez:

 • tworzenie struktury gruzełkowatej gleby- poprawa stosunków powietrzno – wodnych,
 • zmniejsza zagrożenie suszą poprzez zwiększenie pojemności wodnej,
 • zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin poprzez ich zagęszczenie wokół korzeni,
 • zmniejsza wypłukiwanie składników pokarmowych i zatrzymuje je w strefie korzeniowej,
 • wspomaga rozkład resztek pożniwnych ( organicznych),
 • stabilizuje poziom próchnicy,
 • powoduje zwiększoną absorbcję energii słonecznej a tym samym lepsze właściwości termiczne,
 • wspomaga rozwój pożytecznych mikroorganizmów.

SKŁAD:

Zawartość substancji humusowych: 15% m/m w tym:

 • Kwasy huminowe 13,5 %
 • Kwasy fulwowe 1,5%
 • Potas (K2O) 2,8%
 • Węgiel organiczny (Corg) 20%
 • Bor (B)- 0,25% (m/m)

Zalecenia stosowania:

Dawki, sposób i terminy stosowania

Uprawa

Dawka i sposób zastosowania 

Termin 

Warzywa gruntowe i pod osłonami, z rozsady oraz siewu

8-15 l/ha w min. 200-300 l

Pierwsza aplikacja bezpośrednio po wysiewie nasion oraz przed wysadzeniem rozsady. Powtórzyć aplikację po 2-3 tygodniach w formie oprysku.

Kukurydza, Zboża jare

8-15 l/ha w min. 200-300

Wiosną przed siewem oprysk na powierzchnię gleby. 

Ziemniaki, Buraki cukrowe,

8-15 l/ha w min. 200-300 l

Wiosną przed siewem oprysk na powierzchnię gleby.

Rzepak ozimy, Zboża ozime 

8-10 l/ha w  min. 200-300 l

Jesienią przygotowanie gleby przez zasiewami oprysk na powierzchnię. Powtórzyć aplikację wiosną na start wegetacji.

Wszystkie uprawy

7-8 l/ha w 200-300 l

Oprysk po zbiorach na resztki pożniwne, pobudzenie namnażania mikroorganizmów, poprawa rozkładu resztek pożniwnych, poprawa struktury gleby.

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

1 l
5 l
20 l
1000 l